ΦΑΝΑΡΙΑ ΔΥΝΑΜΟΥ ΕΜΠΡ. ΠΛΑΣ. Χ/ΔΙΧΤΥ st.

1099490000