ΝΤΙΖΕΣ ΣΕΛΛΑΣ BΜΧ ΓΥΡΙΣ. 25.4mm

1091900000
22.2mm - 25.4mm / μήκος 370mm