SHIMANO

GRIP-SHIFT SHIMANO RS-35-3 ΑΡΙΣΤ.

1098320000