ΛΑΙΜΟΙ ΤΙΜ. ΜΤΒ 25.4mm cp st.

1091140000

Χαρακτηριστικά